Chính sách mua hàng

Đối với các bạn ở Tỉnh sau khi bạn chọn mẫu mình yêu thích thì có thể chuyển khoản đặt cọc. Sao Băng sẽ vận chuyển hàng đến địa chỉ bạn cung cấp và thu phần tiền còn lại.

Nếu các bạn ở Tp. HCM thì sẽ đến trực tiếp địa chỉ công ty Sao Băng chọn mẫu, đặt cọc tiền. Sao Băng sẽ vận chuyển hàng đến địa chỉ bạn cung cấp và thu phần tiền còn lại.