Showing all 4 results

Inox Sao Băng hơn 8 năm sản xuất tủ hấp bánh bao trưng bày – tủ hấp bánh bao mini dùng điện – tủ trưng bày bánh bao 5 tầng và tủ hấp chín bánh bao. Chuyển giao cách sử dụng tủ trưng bày bánh bao. Bảo hành tủ hấp 1 năm. Có tiệm bánh cho khách ăn bánh bao thử. Giao hàng toàn quốc. Liên hệ 0909711548

Nhấn vào gọi 0862478168
Nhấn vào gọi 0862478168
Nhấn vào gọi 0862478168
Nhấn vào gọi 0862478168