Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng: Bạn chỉ cần chọn mẫu mình thích và đặt cọc 30% . Sao Băng sẽ vẫn chuyển hàng tới địa chỉ của bạn