Dao cắt thịt Thổ Nhĩ Kỳ

300,000 250,000

Suất xứ: Sao Băng
Dùng để cắt thịt thổ nhĩ kỳ