Dao cắt thịt Thổ Nhĩ Kỳ

Nhấn vào gọi 0909711548

Suất xứ: Sao Băng
Dùng để cắt thịt thổ nhĩ kỳ

Thương hiệu: Sao Băng