Dao cắt thịt Thổ Nhĩ Kỳ

Nhấn vào gọi 0862478168

Suất xứ: Sao Băng
Dùng để cắt thịt thổ nhĩ kỳ

Thương hiệu: Sao Băng