Xe hủ tiếu tàu

9,000,000

  • – Xe dài 1m6* rộng 60cm * cao 186cm
  • – Inox mờ
  • – Kính mặt trước cường lưc
Danh mục: